CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

sử dụng khung thép thay thế KC beton
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: sử dụng khung thép thay thế KC beton
Người gửi: Lương văn Thuận Email: tlthuanxd8@gmail.com
Địa chỉ: 79/36A bến Phú định P16/q8 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: nhà tôi có GPXD kết cấu BTCT 1 trệt 2 lầu .Nay tôi xây dựng bằng kết cấu khung thép ,đổ sàn kremboard ,như vậy theo GP tôi sai về phần KC nhưng kiến trúc không thay đổi .Như vậy trường hợp như trên có bị sử lý sai phạm không ? về KC chủ nhà chịu trách nhiệm về kỹ thuật an toàn và đãm bảo chất lượng. Xin tư vấn và hướng dẫn thêm về vấn đề này cho tôi được rõ ràng và có làm thủ tục gì hoặc xin điều chỉnh thêm không .Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lương Văn Thuận, Qua nghiên cứu các văn bản pháp luật Thanh tra Sở có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 4 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định: 1. Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP là vi phạm một trong những nội dung trong mẫu giấy phép xây dựng tại phụ lục VI Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: a) Thay đổi vị trí xây dựng công trình; b) Sai cốt nền xây dựng công trình; c) Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị sai nội dung giấy phép xây dựng còn thuộc một trong những trường hợp sau: d) Sai diện tích xây dựng (tầng một) đ) Chiều cao công trình vượt quá chiều cao được quy định trong giấy phép xây dựng; e) Xây dựng vượt quá số tầng quy định trong giấy phép xây dựng; g) Vi phạm những quy định về quản lý kiến trúc đô thị (đối với những khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt). Theo thông tin ông cung cấp thì công trình xây dựng nêu trên thuộc công trình có giấy phép xây dựng được xem xét theo khoản 1, Điều 4 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ. Do đó, hành vi thay đổi kết cấu công trình từ bê tông cốt thép thành kết cấu khung thép, đổ sàn kremboard chưa quy định là hành vi sai phép tại khoản 1, Điều 4 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, để hiểu rõ thêm các quy định nêu trên đề nghị ông liên hệ phòng Quản lý đô thị quận 8, Thanh tra Xây dựng quận 8 để được hướng dẫn cụ thể theo quy định.
Số lượng lượt xem: 195