title Chỉ đạo của lãnh đạo

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố
Thứ hai, 07/12/2020, 00:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 14028/SXD-TT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Qua đó thông tin như sau:

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng có Báo cáo số 11287/BC-SXD-TT báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân phố về kết quả sau hơn 01 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (Chỉ thị số 23-CT/TU) và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (Kế hoạch số 3333/KH-UBND).

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 3333/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch, với nhiều hình thức thức, phương pháp linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

2. Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng thông qua Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện đã được ký kết giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; việc kiểm tra phải mang tính đồng bộ, xuyên suốt từ lúc khởi công đến khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng; đối với công trình xây dựng sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, lập Biên bản kết thúc kiểm tra xây dựng có văn bản chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp tục theo dõi, giám sát, trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

3. Tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về trật tự xây dựng trên địa bàn thông qua các phần mềm, ứng dụng trực tuyến của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; có biện pháp chế tài mang tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quyết định phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

6. Tiếp tục rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân triển khai xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình không phép, sai phép tại địa phương; các tổ chức, cá nhân môi giới, kinh doanh các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để nhắc nhở, cảnh báo và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an các cấp để có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Định kỳ hàng tháng thông báo danh sách các công trình xây dựng vi phạm đã bị cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý, các thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn; trao đổi, phối hợp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý ngay từ đầu và khi có yêu cầu.

7. Chủ động rà soát các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đố thị, quy chế quản lý kiến trúc…) tại địa phương, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cấm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

8. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng triển khai, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Xây dựng).

Đính kèm file: Công văn số 14028/SXD-TT

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 4777
Tin mới hơn
Tin đã đưa