CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thắc mắc cấp và đổi và bổ sung chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thắc mắc cấp và đổi và bổ sung chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Hoang the Vinh Email: vinhslim@yahoo.com
Địa chỉ: 08 Nguyen Huệ, Quận 1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: 1)Công văn 1083/QĐ-SXD-VP hủy thông báo 6321/TB-SXD-QLNLHNXD vậy chúng ta còn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hay không? 2) Nếu có, chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng dân dụng của tôi vừa hết hạn, nay tôi muốn gia hạn đồng thời bổ sung thêm chức năng giám sát ngành cầu đường có được không vì tôi đã học bổ sung thêm chứng chỉ giám sát cho cầu đường rồi. Và phải xin cấp 2 chứng chỉ riêng ra hay là sẽ xin cấp một chứng chỉ mới gộp lại cho cả 2 chức năng "chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hoàn thiện và giám sát hạ tầng kỹ thuật cầu đường" ? Xin cảm ơn rất nhiều.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Hoàng Thế Vinh Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Câu 1: Công văn số 1083/QĐ-SXD-VP, ngày 10/10/2011 của Sở Xây dựng về việc công bố bãi bỏ 03 thông báo đang được áp dụng tại Sở Xây dựng, chỉ bãi bỏ các Thông báo không còn giá trị lưu hành. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4, Điều 2 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thành phố vẫn có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh (cụ thể: Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, Giám sát thi công xây dựng công trình). Câu 2: Tùy theo nhu cầu sử dụng, bạn có thể đăng ký riêng lẻ hoặc gộp chung trong một chứng chỉ. Đối với lĩnh vực gia hạn, bạn cần theo quy định tại khoản 2, Điều 9 – Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Riêng đối với cấp mới, cần đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 11, khoản 4 Điều 6 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 321