CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

tham dinh du an
Thứ tư, 24/07/2019, 02:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: tham dinh du an
Người gửi: Ngô Văn Phi Email: phingovan@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 50 Trương Định Q.3 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Năm 2009 công ty chúng tôi ký hợp đồng tư vấn thiết kế trường học. Cuối năm 2011 hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra và có kết quả thẩm tra gởi chủ đầu tư. Sau đó chủ đầu tư lập ban quản lý dự án mới. Ban quản lý dự án mới yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong tư vấn theo Luật xây dựng. Chúng tôi, đơn vị tư vấn băn khoăn việc mua bảo hiểm sau thời điểm thẩm tra có phù hợp không? Xin quý Sở xây dựng hướng dẫn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Ngô Văn Phi. Phòng Thẩm định dự án Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là nghĩa vụ của các nhà thầu thiết kế khi tham gia hành nghề thiết kế xây dựng công trình đã được quy định tại điều 58 Luật Xây dựng 2003. Do đó, việc Ban quản lý dự án yêu câu Công ty của bạn bổ sung bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là phù hợp, tuy nhiên cần liên hệ tổ chức cung cấp bảo hiếm đế được làm rõ quyền lợi được hưởng trong trường hợp hợp đồng tư vấn thiết kế đã hoàn tất trước khi tham gia bảo hiếm.
Số lượng lượt xem: 206