CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

tham dinh du an
Thứ tư, 24/07/2019, 02:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: tham dinh du an
Người gửi: Phạm Anh Thư Email: anhthucl@yahoo.com
Địa chỉ: 50 Trương Định Q.3 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Quý Sở cho biết theo quy định hiện nay. Có phải Chủ đầu tư tự quyết định phê duyệt dự án đầu tư hay không? Trường hợp nào chủ đẩu tư được tư phê duyệt. Thủ tục như thế nào? Rất mong sớm nhận được câu trả lời của Quý Sở. Cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào bà Phạm Anh Thư. Phòng Thẩm định dự án Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau: - Theo nội dung câu hỏi, căn cứ Nghị Định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình, trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư được quy định cụ thề tại Điều 12 Nghị Định 12/2009/NĐ-CP. Trường hợp các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm. - Đối với dự án phát triến nhà ở, trường hợp dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định đầu tư theo Điểm 1- Điều 7 Nghị Định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2011. Trường hợp dự án phát triển nhà được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư phải lập tờ trình gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điểm 2- Điều 7 Nghị Định 71/2010/NĐ-CP, trừ trường hợp thuộc diện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Điều 14 Nghị Định này. Sau khi có văn bản chấp thuận đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án.
Số lượng lượt xem: 223