CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thẩm tra, thảm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Thứ ba, 23/07/2019, 16:59 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thẩm tra, thảm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Người gửi: Lê Văn Hùng Email: vanhungdcc@gmail.com
Địa chỉ: 25/53/8 đường Bùi Quang Là Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gởi Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh Tôi có một câu hỏi xin được Quý Sở hổ trợ tôi để tôi thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Câu hỏi như sau: Dự án của chúng tôi như sau : - Nhóm công trình: Nhóm A, Cấp công trình : Cấp I - Công trình thuộc loại : công trình hạ tầng kỹ thuật - nguồn vốn: vốn góp từ các cổ đông và vốn vay. - Thiết kế: 03 bước. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã xong phần thiết kế cơ sở và đã được Quý sở cấp phép xây dựng. Đang tiến hành thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và đang triễn khai thi công. Vậy chúng tôi có phải nộp hồ sơ để Quý sở thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế còn lại hay không? hay Chủ đầu tư tự thực hiện công việc này? Nếu có nộp hồ sơ thì bao gồm những gì? Tôi trân trọng cảm ơn. Hùng
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Văn Hùng, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn, là do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thẩm tra theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy đinh thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Đề nghị bạn liên hệ với Bộ Xây dựng để được thẩm tra thiết kế xây dựng theo đúng thẩm quyền quy định.
Số lượng lượt xem: 440