CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tham tra thiết kế và tổng dự toán
Thứ ba, 23/07/2019, 14:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tham tra thiết kế và tổng dự toán
Người gửi: Phan Cao Bình Email: tuvansbc@gmail.com
Địa chỉ: 113/10 Thống nhất, P.11. Gò vấp Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi : Sở Xây dựng Tp.HCM Đơn vị chúng tôi trực thuộc Bộ Công thương có trụ sở tại quận 9, Tp.HCM. Hiện nay chúng tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư công trình dân dụng cấp II. Chúng tôi xin hỏi: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Sở Xây dựng hay chủ đầu tư thực hiện. Quy trình, thủ tục như thế nào.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Phan Cao Bình, Theo nội dung câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, đối với công trình công cộng cấp II (phân cấp công trình được quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng), nếu công trình do Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành quyết định đầu tư, chủ đầu tư trình Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế công trình. Trường hợp dự án không do Bộ quản lý chuyên ngành quyết định đầu tư, chủ đầu tư trình hồ sơ đến Sở Xây dựng trên địa bàn để thẩm tra thiết kế công trình. Hồ sơ gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm tra thiết kế được quy định tại khoản 5 Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 184