CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thanh tra xây dựng có quyền ra QĐ xử phạt giao thông đường bộ không?
Thứ ba, 23/07/2019, 10:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thanh tra xây dựng có quyền ra QĐ xử phạt giao thông đường bộ không?
Người gửi: Pha bảo toàn Email: toanpb.ispace@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Cho hỏi thanh tra xây dựng có quyền ra quyết định xử phạt giao thông đường bộ không? Theo tôi biết Nghị định 34-CP thì không có quyền. Tại sao thanh tra xây dựng ở quận Bình Tân, P.An Lạc A, TP.HCM lại xử phạt, lập biên bản, đóng phạt. Nếu thanh tra xử phạt, vậy CSGT không có nhiệm vụ gì à?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Căn cứ điểm b, khoản 9, điều 4, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận, huyện và Thanh tra Xây dựng phường xã, thị trấn tại TP.HCM (ban hành kèm theo quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23-11-2007 của UBND thành phố): Thanh tra Xây dựng quận huyện tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm về trật tự lòng lề đường nơi công cộng trên địa bàn quận huyện. Do đó, Thanh tra Xây dựng được phép lập biên bản vi phạm hành chính và trình cho Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Số lượng lượt xem: 297