CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thay đổi người đại diện Văn phòng điều hành
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thay đổi người đại diện Văn phòng điều hành
Người gửi: Đỗ Thị Bích Chi Email: chido@deloitte.com
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin quý Sở hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài. Xin cám ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Đỗ Thị Bích Chi, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định khoản 1, 2 - Điều 7, Thông tư 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam: “ 1. Sau khi được cấp giấy phép thầu, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành (hợp đồng thuê văn phòng hoặc lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án); đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành với các cơ quan quản lý các lĩnh vực này… 2. Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan quy định tại Điều 7 của Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg theo mẫu tại Phụ lục số 11 của Thông tư này. Trường hợp thay đổi các thông tin của Văn phòng điều hành (trong đó có thông tin người đại diện theo Pháp luật Văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài), nhà thầu phải thông báo cho các cơ quan này biết”. Đề nghị Bạn căn cứ quy trên để thực hiện cho phù hợp quy định.
Số lượng lượt xem: 771