CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thay đổi vị trí cửa chính có phải xin điều chỉnh GPXD không?
Thứ ba, 23/07/2019, 07:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thay đổi vị trí cửa chính có phải xin điều chỉnh GPXD không?
Người gửi: Nguyễn Quang Huy Email: huynguyenkhcb@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đã có giấy phép xây dựng nhưng cửa chính ra vào có cột điện (hẻm 3m), nay tôi đã liên hệ điện lực di dời và phương án di dời cách mép góc đất trong hẻm 1m nhưng một số hộ dân xung quanh không đồng ý. Nay tôi chuyển cửa chính sang hẻm phụ 2,5m có phải xin điều chỉnh giấy phép không? Nếu hộ trước cửa hẻm phụ không đồng ý thì sao?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Trường hợp, về quy hoạch hẻm thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận. Đối với việc trổ cửa, căn cứ theo mục 7.4.2 - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam có quy định đối với cánh cửa: Ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) trong quá trình mở cửa ra, đóng vào không được có vị trí nào vượt quá đường đỏ. Việc xem xét cho phép mở cửa ra hẻm công cộng do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng giải quyết theo quy định và phải phù hợp với quy hoạch hẻm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Số lượng lượt xem: 266