CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thời hạn nhận chứng chỉ môi giới BĐS
Thứ ba, 23/07/2019, 13:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thời hạn nhận chứng chỉ môi giới BĐS
Người gửi: Lỷ Văn Tiền Email: lvtien@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi tên là Lỷ Văn Tiền, đã tham gia kỳ thi sát hạch môi giới BĐS và ngày 29/11 vừa qua tại Trường Trung cấp Xây dựng và kết quả sát hạch đã đạt. Vậy bao giời thì tôi nhận được chứng chỉ vậy ạ ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Lỷ Văn Tiền, Qua câu hỏi của ông Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Chứng chỉ của ông đã được Sở Xây dựng cấp ngày 12/12/2017 theo Quyết định số 1905/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2017.
Số lượng lượt xem: 151