CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thời điểm được cấp phép xây dựng chính thức sau khi đã được cấp giấy phép
Thứ tư, 24/07/2019, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thời điểm được cấp phép xây dựng chính thức sau khi đã được cấp giấy phép
Người gửi: Hoàng Châu Email: hoangkimminhchau@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi thời điểm nào thì được cấp phép xây dựng chính thức khi trước đó được cấp giấy phép xây dựng tạm và đã xây dựng? Công trình xuống cấp thì thủ tục xin sửa chữa, cải tạo như thế nào với giấy phép xây dựng tạm?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hoàng Châu. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành, quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch. Giấy phép xây dựng tạm chỉ được xem xét thành giấy phép xây dựng chính thức khi nhà nước điều chỉnh quy hoạch và công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch mới. Thành phần hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa thực hiện theo Điều 5 Quyết định 68. Trường hợp cải tạo, sửa chữa nhỏ, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình, chủ đầu tư không phải xin phép xây dựng, chỉ đăng ký việc cải tạo sửa chữa tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi tọa lạc công trình để được kiểm tra, theo dõi thi công theo quy định tại Điều 10 và 11 Quyết định số 68.
Số lượng lượt xem: 171