title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 10325/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 15 năm 2022
Thứ ba, 09/08/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 10325/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 2459
Tin mới hơn
Tin đã đưa