title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 1219/TB-TTHT ngày 06/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
Thứ ba, 06/04/2021, 09:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện công khai về việc “Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” theo qui định hiện hành. Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các ứng viên tham dự việc tuyển dụng.

Ngày 06/4/2021, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có Thông báo số 1219/TB-TTHT về Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đính kèm file: Thông báo số 1219/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 226
Tin đã đưa