title Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Thông báo của Sở Xây dựng về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà ở xã hội từ Phòng Quản lý nhà và công sở sang Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Thứ hai, 11/11/2019, 03:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/11/2019, Sở Xây dựng có thông báo số 14579/TB-SXD-TCCB về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà ở xã hội từ Phòng Quản lý nhà và công sở sang Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, như sau:

1. Chuyển giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà ở xã hội từ Phòng Quản lý nhà và công sở sang Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, cụ thể:

1.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (khi có nguồn nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước còn trống và có chủ trương cho thuê, thuê mua), thực hiện việc chấm điểm theo quy định của pháp luật nhà ở và trình Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước xem xét, quyết định.

Riêng đối với dự án nhà ở xã hội tại số 35, đường Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Phòng Quản lý nhà và công sở tiếp tục tham mưu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Thực hiện kiểm tra, rà soát đối tượng đăng ký thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách theo đúng quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (hồ sơ do chủ đầu tư dự án báo cáo, không nhận trực tiếp từ đối tượng đăng ký).

2. Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm tiếp nhận và phối hợp với Phòng Quản lý nhà và công sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao tại điểm 1 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý nhà và công sở có trách nhiệm phối hợp, bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được chuyển giao tại điểm 1 (nếu có) cho Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản theo quy định.

4. Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 2012
Tin mới hơn
Tin đã đưa