title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 1752/TB-HĐ ngày 28/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về Kết quả chấm phúc khảo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Thứ tư, 04/05/2022, 03:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 1752/TB-HĐ

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1231
Tin mới hơn
Tin đã đưa