title Quản lý nhà và công sở

Thông báo số 2600/TB-CNQ10 ngày 05/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo ngành; cập nhật; chỉnh lý hồ sơ địa chính tháng 8 năm 2022
Thứ hai, 12/09/2022, 07:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 2600/TB-CNQ10 và danh sách

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 206
Tin mới hơn
Tin đã đưa