title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 3244/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 26/3/2021 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đối với hồ sơ đăng ký sát hạch nộp trước ngày 03/3/2021)
Thứ sáu, 26/03/2021, 02:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến cá nhân đăng ký tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, như sau:

1. Thời gian sát hạch:

a) Đợt 1 vào Thứ Năm (ngày 08/4/2021) gồm 303 cá nhân, đăng ký 419 lĩnh vực (theo Phụ lục I đính kèm).

b) Đợt 2 vào Thứ Sáu (ngày 09/4/2021) gồm 297 cá nhân, đăng ký 423 lĩnh vực (theo Phụ lục II đính kèm).

Thời gian cụ thể như sau:

* Buổi sáng:

+ Ca 1 bắt đầu từ 8 giờ 00 phút;

+ Ca 2 bắt đầu từ 9 giờ 00 phút;

+ Ca 3 bắt đầu từ 10 giờ 00 phút;

+ Ca 4 bắt đầu từ 10 giờ 30 phút.

* Buổi chiều:

+ Ca 5 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;

+ Ca 6 bắt đầu từ 14 giờ 00 phút;

+ Ca 7 bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.

2. Địa điểm sát hạch: Tại Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM – Khu 11A - Khu chức năng số 11 - Đô thị mới Nam Thành phố, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lưu ý:

a) Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Website Bộ Xây dựng: http://www.xaydung.gov.vn.

b) Danh sách cá nhân được đăng tải trên Website:

+ Sở Xây dựng TP.HCM (http://soxaydung.hochiminh.gov.vn)

+ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (http://hmcic.vn)

+ Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (http://trungcapxaydung.edu.vn)

- Cá nhân có mặt đúng giờ lần lượt theo thứ tự của danh sách, tránh tụ tập đông người để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung quy định liên quan đến quy chế sát hạch và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

- Cá nhân mang theo giấy tờ hợp pháp (chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân) để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi; kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch.

- Trường hợp cá nhân vắng mặt thì kết quả sát hạch được xem là không đạt.

Đính kèm file:

- Thông báo số 3244/TB-SXD-QLNGĐXD

- Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đối với hồ sơ đăng ký sát hạch nộp trước ngày 03/3/2021) (ngày sát hạch: 08/4/2021)

- Danh sách cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đối với hồ sơ đăng ký sát hạch nộp trước ngày 03/3/2021) (ngày sát hạch: 09/4/2021)

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 3057
Tin mới hơn
Tin đã đưa