title Đấu thầu

Thông báo số 385/TB-TTHT, 386/TB-TTHT, 387/TB-TTHT ngày 14/02/2022 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thứ ba, 15/02/2022, 01:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/02/2022, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ban hành các Thông báo số 385/TB-TTHT, 386/TB-TTHT, 387/TB-TTHT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Đính kèm file:

- Thông báo số 385/TB-TTHT;

- Thông báo số 386/TB-TTHT;

- Thông báo số 387/TB-TTHT.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 237
Tin mới hơn
Tin đã đưa