title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 550/TB-SXD-TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thứ hai, 18/01/2021, 02:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 550/TB-SXD-TCCB về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

Đính kèm file: Thông báo số 550/TB-SXD-TCCB

Người dự tuyển (được nêu cụ thể tại Phụ lục 3 Thông báo này) đã đăng ký vào các vị trí việc làm bị giảm chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục 1 được quyền giữ nguyên Phiếu đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ hoặc điều chỉnh Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm được bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2021.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 661
Tin mới hơn
Tin đã đưa