title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 62/TB-TCXD-NCKH&HTDN ngày 23/02/2021 của Trường Trung cấp Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2021)
Thứ ba, 23/02/2021, 00:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/02/2021, Trường Trung cấp Xây dựng có Thông báo số 62/TB-TCXD-NCKH&HTDN về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2021).

Đính kèm file: Thông báo số 62/TB-TCXD-NCKH&HTDN

Trường Trung cấp Xây dựng

Số lượng lượt xem: 103
Tin đã đưa