title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 6341/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/5/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 09 năm 2023
Thứ hai, 08/05/2023, 08:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Thông báo số 6341/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 866
Tin mới hơn
Tin đã đưa