title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 7885/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/06/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 11 năm 2023
Thứ hai, 05/06/2023, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 7885/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 440
Tin mới hơn
Tin đã đưa