title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng
Thứ sáu, 01/07/2022, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1791
Tin mới hơn
Tin đã đưa