title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 933/TB-HĐ ngày 04/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc gia hạn thời gian nộp phí thi tuyển công chức năm 2022
Thứ sáu, 04/03/2022, 03:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Thông báo số 933/TB-HĐ

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 793
Tin mới hơn
Tin đã đưa