title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thứ năm, 19/03/2020, 09:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tài sản đấu giá: Gồm 850,624m3 gỗ các loại (Cẩm liên, Gõ mật, Trai, Sến cát, Sao đen, Dầu…) tập kết tại địa chỉ 213A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chất lượng gỗ được thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

3. Giá khởi điểm: 2.600.494.381 đồng (Hai tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm tám mươi mốt đồng) theo Quyết định số 191/QĐ-SXD-HTKT ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

5.1. Thời gian: Trong giờ hành chính và từ ngày có thông báo đến hết 17 giờ 00 phút ngày 27/3/2020.

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại trụ sở số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Công viên cây xanh, số điện thoại: 028.39291484)

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 2076
Tin mới hơn
Tin đã đưa