title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ
Thứ ba, 13/10/2020, 02:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện đúng quy định về công khai thông tin tới Nhân dân.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật công khai thông tin "về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ" đến các cá nhân, tổ chức theo quy định.

Đính kèm file: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 634
Tin mới hơn
Tin đã đưa