title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thẩm định chất lượng và định giá gỗ
Thứ sáu, 13/11/2020, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu dịch vụ tư vấn thẩm định chất lượng và định giá gỗ với nội dung sau:

1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết:

STT

Thời gian thu hồi gỗ

Khối lượng (m³)

Địa điểm tập kết

1

Từ 01/04/2018 đến 30/9/2018

771,433

213A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

 

2

Từ 01/10/2018 đến 31/10/2018

79,191

CỘNG

850,624

 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính và đến hết ngày 18/11/2020.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Địa chỉ: số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý Công viên cây xanh, số điện thoại: 02839291484).

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

a. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức thẩm định giá thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ thẩm định giá (Hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã thực hiện thẩm định giá (Hợp đồng thẩm định giá gỗ);

b. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của doanh nghiệp;

c. Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí hợp lý.

d. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí trên mới được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ;

e. Phải phù hợp với các quy định hiện hành.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 446
Tin mới hơn
Tin đã đưa