title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh
Thứ ba, 07/06/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

Thông báo 1 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 3, 4) và Thông báo 2 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn đấu giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa z đoạn từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 (gói thầu 1, 2, 6, 7)

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 149
Tin mới hơn
Tin đã đưa