title Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Thông tin bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến ngày 11 tháng 3 năm 2016
Thứ năm, 10/03/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông tin bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đến ngày 11 tháng 3 năm 2016

Nguồn: Phòng QLN&CS

Số lượng lượt xem: 582
Tin mới hơn