title Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam (13/5/2020)
Thứ tư, 13/05/2020, 00:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/4/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh có Công văn số 1422/CNBC-ĐKCGCN về việc sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Qua đó báo cáo về việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh đã cập nhật biến động đăng ký di sản thừa kế trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liện với đất cho bà Hồ Thị Nam Phương, đồng thời đề nghị thông báo lên trang thông tin điện tử về tình hình sở hữu nhà ở của bà Hồ Thị Nam Phương, nội dung như sau:

Họ tên chủ sở hữu: Bà Hồ Thị Nam Phương

Hộ chiếu số: C22174V00

Địa chỉ: Rosenweg 35, 28816 Stuhr, CHLB Đức

Địa chỉ nhà ở được cấp giấy chứng nhận: Số D6/3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01295 do UBND huyện Bình Chánh  cấp ngày 10/5/2012.

Do nhận thừa kế theo Văn bản khai nhận di sản được Công chứng viên Văn phòng Công chứng Chợ Lớn chứng nhận ngày 07/3/2020, số công chứng 001537, quyền số 01/TP/CC-SCC/HĐGD. Di chúc số 008268 và số 008269, quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 29/5/2014 được Công chứng viên Văn phòng Công chứng Gia Định chứng nhận ngày 29/5/2014.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 2764
Tin mới hơn
Tin đã đưa