CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thông tư hướng dẫn NĐ 100 /2018/NĐ-CP
Thứ ba, 23/07/2019, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thông tư hướng dẫn NĐ 100 /2018/NĐ-CP
Người gửi: Phạm Duy Khánh Email: phamphuong5566@gmail.com
Địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi sở XD TP HCM Cho tôi hỏi khi nào thi có Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 100 /2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Phạm Duy Khánh, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoại hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Số lượng lượt xem: 3869