title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
Thứ ba, 07/03/2023, 01:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông tư số 02/2023/TT-BXD


 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1054
Tin mới hơn
Tin đã đưa