title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ sáu, 27/05/2022, 02:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 55
Tin mới hơn
Tin đã đưa