title Thẩm định dự án

Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thứ ba, 19/05/2020, 01:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính có Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thu, kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Nội dung Thông tư số 34/2020/TT-BTC được đăng tải tại đây.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 3330
Tin mới hơn
Tin đã đưa