CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Thứ ba, 23/07/2019, 04:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Hạnh Email: hanhnguyen20290@gmail.com
Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 08/06/2016
Nội dung: Cho em hỏi về thủ tục đăng ký thông tin doanh nghiệp trên web của Bộ xây dựng. Và hình thức gửi trực tiếp hay là qua mạng vậy ạ ? Em cảm ơn !
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Thị Bích Hạnh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Thủ tục thực hiện công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh như sau: I. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, hồ sơ nộp gồm: 1- Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm: a) Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin; b) Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin. 2. Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm: a) Bản sao y bản chính các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; b) Bản sao y bản chính các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức. 2- Đĩa CD hoặc USB : - Tệp tin đăng ký công bố thông tin (được định dạng .pdf và word); - Tệp tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (được định dạng .pdf); - Tệp tin văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề của các cá nhân chủ chốt, chủ trì các bộ môn trong công ty (được định dạng .pdf); - Tệp tin Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, chủ trì các bộ môn trong công ty (được định dạng .pdf). Ngoài ra, công ty cần nghiên cứu Mục II, Chương IV Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng để xác định năng lực hoạt động xây dựng của công ty trước khi nộp hồ sơ (Công ty cần kèm theo Bản sao y hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu các hồ sơ: Hợp đồng kinh tếcác dự án đã và đang tham gia thực hiện đối với từng loại lĩnh vực đăng ký thực hiện, Quyết định bổ nhiệm các chức danh như chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, Quyết định phê duyệt dự án (nếu có) để Sở Xây dựng đối chiếu xem xét năng lực.) II. Trường hợp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng: 1- Các tổ chức hoạt động xây dựng đã có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 2- Tổ chức đăng ký công bố thông tin thực hiện các dự án từ nhóm B và cấp II trở xuống. III. Cách thức nộp hồ sơ và thời gian có kết quả 1- Công ty đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thưSở Xây dựng. Hiện chưa có quy định về phí, lệ phí khi nộp hồ sơ công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng. 2- Thời gian thụ lý hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu công bố. - Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp, Sở Xây dựng công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị công ty liên hệ Phòng Pháp chế - Sở Xây dựng, sđt: 083932 5345 (số nội bộ: 320).
Số lượng lượt xem: 1103