CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề
Thứ tư, 24/07/2019, 01:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Đỗ Như Ly Email: nhudonhu.2011@gmail.com.vn
Địa chỉ: 327/46 Sư Vạn Hạnh P9 Q10 t/p Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Chứng chỉ hành nghề KỸ SƯ XÂY DỰNG của tôi đã hết han,cho hỏi thủ tục CẤP chứng chỉ MỚI hoặc thủ tục GIA HẠN.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Đỗ Như Ly. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau: Theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây vẫn còn giá trị và được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn ghi trên chứng chỉ. Để thực hiện việc cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng. Đề nghị bà tham khảo và thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 202