CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục cấp chừng chỉ kỹ sư định giá xây dưng hạng 2
Thứ tư, 24/07/2019, 06:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục cấp chừng chỉ kỹ sư định giá xây dưng hạng 2
Người gửi: Vo Mai Huy Email: maihuy10@yahoo.com
Địa chỉ: CTY TNHH TM XD NGUYEN TRAN Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Thưa quý sở, Xin vui lòng hướng dẫn giúp tôi cụ thể hơn về việc thủ tục cấp chừng chỉ kỹ sư định giá xây dưng hạng 2. Hiện tại tôi làm theo bộ thủ tục hành chính trên website của Sở XD HCM, rang 175-177 bộ thủ tục hành chính. Sau đó tôi nộp hồ sơ tại sở thì được nhân viên tiếp nhận trả lời là phải dùng biểu mẫu khác, bộ thủ tục này chưa đầy đủ. Cám ơn qúy Sở quan tâm đến thắc mắc của tôi.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Võ Mai Huy. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Về biểu mẫu và quy trình thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, ông tải về tại trang web Sở Xây dựng tại mục Thủ tục hành chính - Quản lý về xây dựng, link: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?NEWS_ID=28&NHOM=28&CAP_ID=0&CHANNEL_ID_menu=87. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 260