CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

thủ tục công bố giá VLXD
Thứ ba, 23/07/2019, 14:36 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: thủ tục công bố giá VLXD
Người gửi: Nguyễn Phương Yến Email: yennguyen@kretop.com.vn
Địa chỉ: 141d3, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây Dựng TP.HCM . Trong nội dung thực hiện các điều kiện về việc niêm yết giá VLXD vào bảng công bố giá VLXD trên địa bàn thành phố có hứơng dẫn việc thực hiện " văn bản cam kết về việc các sản phẩm được đăng tải trên bảng công bố giá vật liệu xây dựng không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doang VLXD". Văn bản này do doanh nghiệp tự làm hay là bên sở xây dựng cung cấp biểu mẫu để doanh nghiệp thực hiện? nếu bên sở cung cấp thì tôi cần liên hệ phòng ban nào để lấy biểu mẫu? Xin cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Phương Yến, Theo nội dung câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Trong thành phần hồ sơ đăng ký giá sản phẩm hàng hóa, để công bố vào Bảng giá vật liệu xây dựng tại Thông báo số 814/TB-SXD-QLKTXD ngày 31/01/2013 của Sở Xây dựng Về điều kiện để được niêm yết giá vào Bảng Công bố giá VLXD trên địa bàn thành phố, có văn bản cam kết về việc các sản phẩm được đăng tải trên Bảng công bố giá vật liệu xây dựng không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Văn bản này do doanh nghiệp tự soạn thảo (không có mẫu quy định) để cam kết về các sản phẩm của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Số lượng lượt xem: 1550