CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

thủ tuc xin cáp chứng chỉ hành nghè giám sát xay dưng cong trình
Thứ ba, 23/07/2019, 15:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: thủ tuc xin cáp chứng chỉ hành nghè giám sát xay dưng cong trình
Người gửi: Nguỹen Hữu Tài Email: lop10cxt1@yahoo.com
Địa chỉ: 367/9 Đinh Bo Lĩnh P26 Q Bình Thanh HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chào anh chi trong bo phan CCHN XDƯNG và Bát đong sản ! xin cho em hỏi : Em tót nghiep Dai Hoc chuyen nghành vè xay dung dan dung và cong nghiep ( năm 2012), và em đã đi làm giám sát thi cong cong trình cho 1 cong ty xay dung ở HCM đươc 5 năm , em có bằng chứng nhan BÒI DƯỠNG NGHIEP VU GSTC XAY DƯNG CONG TRÌNH ( tháng 10/2012 ) . Em có len Sở Xay Dưng HCM đe xin dc cap chứng chi hành nghe giám sát thi cong xay dung cong trinh , ( ho so em day đủ ) , em có hỏi 1 nhan vien trong TỎ TIÉP NHAN VÀ TRẢ KÉT QUẢ HÒ SƠ, và nhan vien đó nói là đẻ dc cap chứng chỉ GSCT, thì yeu càu bằng Dai Hoc phải sau 3 năm kẻ từ ngày cáp bằng DaiHoc , mói dc xin cáp chung chỉ . Chẳng lẽ phải đơi đén năm 2015 em mới xin dc cáp chứng chi GSCT ? Em có len web soxaydung HCM xem trong muc THỦ TUC HÀNH CHÍNH vè viec xin cap chung chỉ - và trong khoản 4 Điéu 6 TT 12/2009 : quy đinh vè cáp chung chỉ , em khong thay có yeu cau buoc Tót Ngiep ĐH sau 3 nam mói dc cáp chúng chỉ ! Xin anh chi giải thíc dùm em ,em có dc xin cáp chúng chỉ GIÁM SÁT XAY DUNG CONG TRÌNH hay ko ? Em xin can thành cảm ơn trước !
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Hữu Tài, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng, điều kiện để được xem xét cấp chứng chỉ giám sát hoạt động xây dựng là “đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao“; Sau đó, các hồ sơ đủ điều kiện được “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại khoản 2, Điều 8 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. Do đó, nếu có đủ điều kiện thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng để được xem xét theo yêu cầu.
Số lượng lượt xem: 270