CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm giấy tờ gì khi chưa có sổ đỏ?
Thứ tư, 24/07/2019, 03:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm giấy tờ gì khi chưa có sổ đỏ?
Người gửi: LA ĐỨC TUYÊN Email: DUCTUYEN_DASG@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cho hỏi thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm giấy tờ gì khi chưa có sổ đỏ. Vì ông nội tôi để lại cho ba, rồi ba để lại cho tôi, nhưng chưa làm sồ đỏ. Hiện giờ ba tôi đứng tên và không có tranh chấp, vậy tôi có thể xin phép xây dựng được không? Thời gian bao lâu?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Thủ tục xin phép xây dựng đối với nhà chưa có giấy tờ gồm: Đơn xin phép xây dựng, 2 bộ bản vẽ, tờ tường trình và cam kết về quá trình sử dụng và không có tranh chấp được UBND phường - xã xác nhận; đất phải phù hợp mục đích sử dụng là đất ở. Thời gian xin phép xây dựng là 15 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Số lượng lượt xem: 198