CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

thuộc diện mua nahf theo NĐ 61
Thứ ba, 23/07/2019, 14:34 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: thuộc diện mua nahf theo NĐ 61
Người gửi: võ thị kim Ngân Email: vothikimngan@mail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: K/g Quý Sở: Nhà tôi được công ty cũ cấp năm 1990(công ty cũ thuộc sở nông nghiệp, có quyết định cấp nhà, vậy nhà tôi có thuộc diện mua nahf theo NĐ 61 của CP không?nếu nhà nằm trong quy hoạch QH sau khi cấp nhà) thfi có được bồi thường không? Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Kim Ngân. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Căn nhà của Bà đã có văn bản bố trí sử dụng từ năm 1990. Do dó, nếu hiện nay căn nhà này đã được ngành Nhà đất tiếp nhận quản lý do Công ty thuộc Sở Nông nghiệp chuyển giao và gia đình Bà chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở thì căn cứ theo các quy định hiện hành tại Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 và Quyết định số 2471/QĐ-UB ngày 30/5/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố, gia đình Bà đủ điều kiện để được mua nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 182