CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

tiền giám sát tác giả trong hợp đông tư vấn LDADT
Thứ tư, 24/07/2019, 04:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: tiền giám sát tác giả trong hợp đông tư vấn LDADT
Người gửi: Cao Thi Hoàng Quyên Email: hoangquyenkt24@gmail.com
Địa chỉ: Lầu 1, lô A, cao ốc 24 AB, đường D5, P.25, Q.BT,. TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cty Tôi (bên emoticon có ký Hợp đồng với chủ đầu tư (Bên A) năm 2006 về việc: " Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng" (Hợp đồng theo hình thức: tỉ lệ) có quy định điều khoản thanh toán như sau : "- Sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hai bên tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng và thanh toán cho Bên B theo quy định hiện hành; -Bên A thanh toán nốt cho bên B phần còn lại của hợp đồng khi biên bản quyết toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" + Tháng 8/2010 dự án đã có "quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.." Đến nay Chủ đầu tư chỉ thanh toán cho bên cty tôi 70% giá trị phê duyệt. Vậy tôi xin hỏi: Thứ 1: tiến độ thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước là như thế nào và văn bản nào quy định cụ thể % thanh toán. Thứ 2: tư vấn Lập dự án đầu tư có phải giữ 10% giám sát tác giả đến khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mới thanh toán cho nhà tư vấn hay khi có quyết định quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán? Xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Cao Thị Hoàng Uyên, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Những quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ. Theo đó, các quy định về giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng cũng được quy định cụ thể tại Mục 3 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Bạn có thể tham khảo và áp dụng với từng trường hợp cụ thể.
Số lượng lượt xem: 231