CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

tiêu chuẩn nhân sự thanh tra xây dựng
Thứ hai, 22/07/2019, 15:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: tiêu chuẩn nhân sự thanh tra xây dựng
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Ngân Email: bichngan5897@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 30/04/2018
Nội dung: Dạ cho em hỏi đối với thanh tra viên chuyên ngành xây dựng thì có qui định như thế nào về trình độ học vấn và chuyên môn ạ? Em cám ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Qua câu hỏi của bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ Quy định thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và các quy định pháp luật có liên quan. Thanh tra Sở cung cấp thông tin về tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên xây dựng như sau: 1. Chức trách: Thanh tra viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thanh tra nhà nước, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan thanh tra nhà nước. Thanh tra viên được giao chủ trì thanh tra các vụ việc có quy mô và tính chất phức tạp trung bình; khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ được giao. 2. Nhiệm vụ: a) Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; c) Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị biện pháp giải quyết; d) Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao; đ) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 và Điều 54 Luật Thanh tra; e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 3. Năng lực: a) Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; b) Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; c) Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội; d) Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao; đ) Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp cơ sở. 4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác (đối với Thanh tra ngành xây dựng là kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân luật, cử nhân kinh tế); b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; e) Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên.
Số lượng lượt xem: 1759