CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tìm hiểu về gạch không nung
Thứ tư, 24/07/2019, 07:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tìm hiểu về gạch không nung
Người gửi: Võ Văn Đại Minh Email: doda@sjcs.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi có nhu cầu tìm hiểu về công nghệ gạch không nung. Xin Sở XD cho biết về đề án phát triển VLXD trên địa bàn TP để tôi định hướng đầu tư cũng như giới thiệu giúp giùm về công nghệ này, chẳng hạn kinh phí đầu tư, địa điểm, chuyên gia kỹ thuật… Cảm ơn Sở.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Võ Văn Đại Minh. Phòng Quản lý Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Theo quy hoạch phát triển VLXD thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21/5/2011, thành phố khuyến khích phát triển vật liệu không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống và đáp ứng nhu cầu sử dụng của thành phố, đặc biệt là gạch nhẹ, siêu nhẹ. Theo định hướng của quy hoạch, sẽ tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào khu công nghiệp để thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường. Riêng các thông tin về công nghệ sản xuất, chi phí đầu tư, địa điểm sản xuất phù hợp... đối với sản xuất gạch không nung, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng để được cung cấp các thông tin chi tiết.
Số lượng lượt xem: 267