CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

tính giá lương nhân công, ca máy theo thông tư 06/2016
Thứ hai, 22/07/2019, 14:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: tính giá lương nhân công, ca máy theo thông tư 06/2016
Người gửi: lê đình thục Email: thucle2311@gmail.com
Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 03/06/2016
Nội dung: Chào quý cơ quan, thực hiện theo phụ lục cách tính giá dự toán của Thông tư 06/2016 về quản lý chi phí đầu tư công trình thì giá nhân công và ca máy thì hiện nay vẫn sử dụng bộ đơn giá 104 của TPHCM nhân hệ số điều chỉnh của sở hay là tính giá trực tiếp theo thông tư 05/2016 về tính lương nhân công và quyết định 1134 và thông tư 06 để xác định giá ca máy. Chân thành cảm ơn quý cơ quan
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Đình Thục, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sử dụng bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 939