CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tình hình số nhà?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tình hình số nhà?
Người gửi: Nguyễn Trọng Hoài Email: neverbackdown.1988@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Em xin được phép hỏi là trước giờ Sở Xây dựng quản lý số nhà theo phương pháp nào mà để tình hình số nhà hiện nay rất "bát nháo"? Các lãnh đạo của Sở có bao giờ đi thị sát được tình hình thực tế hiện nay hay không? Và liệu sau khi sửa đổi có thể cải thiện được bao nhiêu phần trăm về vấn đề này? Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Trọng Hoài, Về vấn đề bạn nêu, chúng tôi không đồng ý với đánh giá của bạn là tình hình số nhà trên địa bàn thành phố rất "bát nháo". Cần thấy rằng hệ thống số nhà của thành phố đã được hình thành từ hàng trăm năm nay qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ lịch sử của thành phố. Sau ngày giải phóng, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13-4-1998 về cấp số và điều chỉnh số nhà trên địa bàn thành phố. Quyết định này cũng kế thừa lịch sử số nhà đã ổn định , có trật tự trong khu vực nội thành. Thực hiện Quyết định 1958, UBND các quận - huyện đã cấp mới và điều chỉnh số nhà cho trên 1 triệu căn nhà, căn hộ. Sau khi các quận, huyện thực hiện công tác cấp và chỉnh sửa số nhà, đến nay hệ thống số nhà chung của toàn thành phố đã tương đối khoa học, hợp lý, đáp ứng được công tác quản lý của Nhà nước và những giao dịch hàng ngày của dân. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn có một số tuyến đường, khu vực có hệ thống số nhà chưa thật sự khoa học, hợp lý, thường là ở các quận ven và ngoại thành, do tác động của quá trình đô thị hóa, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép, nhưng đó chỉ là các khu vực cục bộ, không phải là tình hình chung, phổ biến ở khắp thành phố. Vừa qua UBND TP đã ban hành Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31-5-2012. Lần này, công tác đánh số sẽ được thực hiện theo kế hoạch tại các khu vực còn chưa khoa học, chưa hợp lý nêu trên, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng số nhà chưa khoa học, chưa hợp lý. Mặt khác, cần xác định công tác cấp số nhà là công tác thường xuyên trong công tác quản lý đô thị vì đô thị luôn phát triển.
Số lượng lượt xem: 196