title Khen thưởng Xử phạt

Tình hình thực hiện công tác xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng 7 tháng đầu năm 2017
Thứ hai, 14/08/2017, 03:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Công tác kiểm tra và phát hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn kiểm tra tại 24.449 công trình đang xây dựng với 63.780 lượt, tăng 11.579 lượt so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ tăng 22,2%.

Qua phối hợp kiểm tra đã phát hiện 1.925 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tăng 216 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 (tỷ lệ tăng 12,6%), cụ thể:

1.1. Sai phép: 686/1.925 trường hợp (chiếm tỉ lệ 35,6% tổng số vi phạm), tăng 87 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 là 599 trường hợp (tỉ lệ tăng 14,5%); So sánh trên số lượng Giấy phép xây dựng được cấp thì công trình sai phép là 686 trường hợp/ 33.832 GPXD (chiếm tỉ lệ 2,0%), tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2016 là 599 trường hợp/30.800 GPXD (chiếm tỉ ỉệ 1,9%)). Số vụ vi phạm sai phép tăng chủ yếu tập trung tại các quận, huyện sau: Quận 9, Quận 7, Huyện Hóc Môn. Số vụ vi phạm sai phép giảm tập trung tại các quận, huyện sau: Quận Thủ Đức, Quận 4, Quận 12.

1.2. Không phép: 957/1.925 trường hợp (chiếm tỷ lệ 49,7% tổng số vi phạm), tăng 107 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 là 850 trường hợp (tỷ lệ tăng 12,6%); thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Thanh tra Sở Xây dựng vẫn thường xuyên theo dõi và đôn đốc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xử lý theo quy định. Số vụ vi phạm không phép tăng tập trung tại các quận, huyện sau: Huyện Củ Chi, Quận 9, Huyện Cần Giờ. Số vụ vi phạm không phép giảm tập trung tại các quận, huyện sau: Huyện Bình Chánh, Quận 12.

1.3. Vi phạm khác: 282/1.925 trường hợp (chiếm tỷ lệ 14,6% tổng số vi phạm), tăng 22 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 là 260 trường hợp (tỷ lệ tăng 8,5%), chủ yếu là các công trình không che chắc, rơi vãi vật liệu xây dựng, vi phạm điều kiện khởi công, ảnh hưởng môi trường... Số vụ vi phạm khác tăng tập trung tại các quận, huyện sau: Quận 4, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình. Số vụ vi phạm khác giảm tập trung tại các quận, huyện sau: Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức.

2. Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng

2.1. Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã (không phép)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành 142 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2.2. Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện (không phép)

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành 745 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2.3. Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

Thanh tra Sở Xây dựng đã lập Biên bản vi phạm hành chính 968/968 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền, tham mưu Chánh Thanh tra Sở ban hành 952 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính/ 968 trường hợp vi phạm (16 trường hợp không ban hành Quyết định xử phạt do chủ đầu tư đã tự tháo dỡ phần diện tích vi phạm).

3. Kết quả chấp hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính

3.1. Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (không phép). Đã tổ chức thực hiện 63/142 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Tỉ lệ 44,4%).

3.2. Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện (không phép). Đã tổ chức thực hiện 250/745 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Tỉ lệ 33,6%).

3.3. Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chánh Thanh ưa Sở Xây dựng

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 1.019 Quyết định xử lý vi phạm hành chính, bao gồm các trường hợp vi phạm trong 7 tháng đầu năm 2017 và ưong tháng 12 năm 2016 (do có tối đa 30 ngày ban hành Quyết định xử phạt kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính), với tông số tiền khoảng 20,1 tỉ đồng và 10 quyết định điều chỉnh Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Kết quả thực hiện:

- Đã thực hiện: 175/1.019 Quyết định (Tỉ lệ 17,2%), gồm 143 Quyết định đã nộp phạt (Quyết định không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả); 32 Quyết định đã nộp phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Chưa thực hiện xong: 844/1.019 Quyết định (Tỉ lệ 82,8%), gồm 319 Quyết định đã nộp phạt, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 525 Quyết định chưa nộp phạt, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 284 Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1100
Tin mới hơn
Tin đã đưa