CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tính phụ cấp không ổn định sản xuất
Thứ ba, 23/07/2019, 22:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tính phụ cấp không ổn định sản xuất
Người gửi: Vũ Việt Dương Email: vuduong020@gmail.com
Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, q.1, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Khi lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có được tính: phụ cấp không ổn định sản xuất, không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Vũ Việt Dương, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Cho đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản trả lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất như sau: Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường xuyên phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để đảm bảo cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy, việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình là phù hợp. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan. Mặt khác, bạn có thể tham khảo Công văn số 48/BXD-KTXD ngày 10/3/2014 của Bộ Xây dựng về tính phụ cấp không ổn định sản xuất gởi Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, trả lời về vấn đề này trên website của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 267