CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tố cáo về việc xây dựng sai phép tại Quận 11
Thứ ba, 23/07/2019, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tố cáo về việc xây dựng sai phép tại Quận 11
Người gửi: Đoàn Xuân Vinh Email: Kevindoana1@yahoo.com
Địa chỉ: 209 PVK Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Thanh tra xây dựng. Tôi xin trình báo về việc xây dựng nhà sai phép của chủ nhà số 50/16 Hoà Bình phường 5 quận 11. Theo lời nói của chủ nhà này thì nói "được bảo kê" từ một cán bộ trên quận nên xây thoải mái không sợ gì cả! Hiện nay nhà này đang xây dựng lấn ra khỏi phần ranh quy hoach 0,6m. Và đang xây dựng đổ bê tông kết cấu. Thiết nghĩ không biết có thanh tra của quận và của sở kiểm tra xử lý hay không hay cũng giống như lời nói của chủ hộ đó!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Đoàn Xuân Vinh, Qua nội dung thư của ông, Thanh tra Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 180/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi trật tự xây dựng đô thị, quy định: “Điều 10. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) a) Đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền; b) Xử lý những cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm; c) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện a) Đôn đốc, kiểm tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc địa bàn; ban hành kịp thời quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền; b) Xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm; c) Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn;”.
Số lượng lượt xem: 280